Technical Program Committee

Dong Changchun
Jinhua Advanced Research institute

Han Tian
Jinhua Advanced Research institute

Ren Mingyuan
Jinhua Advanced Research institute

Qingjiang Yang
Heilongjiang University of Science and  Technology

Gong Ping
Wuzhou University

Liu Fugang
Heilongjiang University of Science and  Technology

Sun Huadong
Harbin University of Commerce

Wang Aili
Harbin University of Science and Technology

Chunying Fang
Heilongjiang University of Science and  Technology

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology

Wang Jin
WuZhou University

Zhao Fujun
Heilongjiang University of Science and  Technology

Yu GuangHua
HeiHe University

Mo ZhiYi
WuZhou University

Li Zhijun
WuZhou University

Zhang WenXiang
WuZhou University

Zhao JinXian
Heilongjiang University of Science and  Technology

Guo Hui
WuZhou University

Guo Tieliang
WuZhou University

Jinxian Zhao
Heilongjiang University of Science and  Technology