Organizing Committee

General Chairs

Xiaolin Jiang
Jinhua Advanced Research Institute, China

Zhang WenXiang
WuZhou University, China

Zhao JinXian
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Guo Tieliang
WuZhou University, China

Zhao Fujun
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Ren MingYuan
Jinhua Advanced Research Institute, China

Web Chairs

Dong ChangChun
Jinhua Advanced Research Institute, China

Liu FuGang
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Publicity and Social Media Chairs

Han Tian
Jinhua Advanced Research Institute, China

Dong Changchun
Jinhua Advanced Research Institute, China

Qingjiang Yang
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Workshops Chairs

Mo ZhiYi
WuZhou University, China

Guo Hui
WuZhou University, China

Li Zhijun
WuZhou University, China

Wang Jin
WuZhou University, China

Zhao Fujun
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Han Tian
Jinhua Advanced Research Institute, China

Yu GuangHua
HeiHe University, China

Sponsorship & Exhibits Chairs

Li Zhijun
WuZhou University, China

Wang Jin
WuZhou University, China

Publications Chairs

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Chunying Fang
Heilongjiang University of Science and  Technology, China

Gong Ping
WuZhou University, China

Posters and PhD Track Chairs

Mo ZhiYi
WuZhou University, China

Guo Hui
WuZhou University, China

Yu GuangHua
HeiHe University, China

Local Chairs

Han Tian
Jinhua Advanced Research Institute, China

Dong Changchun
Jinhua Advanced Research Institute, China

Qingjiang Yang
Heilongjiang University of Science and  Technology, China